nai_nat_enter.JPG - 4kb

[DIGITAL VISUALITET]

Kurset var en del af overbygningsuddannelsen Visuel Kultur, Københavns Universitet
Undervisningen blev varetaget af Hanne-Louise Johannesen og Anders Granum

Indhold: Kursets mål er at give en praktisk indføring i digital billed- og rumbehandling, og samtidig en teoretisk, analytisk indsigt i en visualitet hvor digitale medier har en afgørende betydning. Vægten vil blive lagt på hvorledes den digitale teknologi influerer arbejdsprocesser, kreativitet og socialitet inden for billeddannelse, rumdannelse, kunst, arkitektur og design. Derudover indeholder kurset en introduktion til computermediets udvikling fra en overdimensioneret regnemaskine, via informationsdistribution til en fuldt integreret del af vores tilværelse. Ved kombinationen af tekniske færdigheder og teoretisk kompetence søges en forståelse af de digitale mediers omfattende indflydelse på anvendelsen af visuelle fænomener i samtidskulturen. Praktisk giver kurset en indsigt i digital billedbehandling, animation og webdesign og vil dermed supplere den teoretiske diskussion. Gæsteforelæsning og ekskursion vil indgå i undervisningen, udover en række øvelsesgange hvor de studerende individuelt arbejder med praktiske projekter.

Litteratur: Primær: Lev Manovich: The Language of New Media. Sekundær: Andrew Darley: Visual Digital Culture og Kathrine Hayles: How we became Posthuman

semesterplan

semesterplan - oversigtsformat

litteraturliste

Noter - digitale billeder - 1 - 2 - 3

Noter - narrativitet - 1 - 2 - 3

Noter - digitale rum - 1 - 2

. . . . . . . . . .