nai_nat_enter.JPG - 4kb  

[SEMESTERPLAN FOR WEBDESIGN FORÅR 2005 ]

Undervisere: Anders Granum og Hanne-Louise Johannesen
Omfang: 2+2 x12 konfrontationstimer
Forudsætninger: Eksamen i Digital Visualitet eller tilsvarende

Gennem tæt samarbejde mellem teori og praksis gennemgås etablering af et websted som en proces. Den teoretiske og den praktiske tråd væver sig ind i hinanden og resulterer i udarbejdelse af et gruppebaseret projekt, som de studerende går til eksamen i.

Teorien vil være en blanding af traditionel æstetikteori mv. og  metodeteori vedr. de praktiske elementer som fx. analyse, usability  og interview. Den praktiske del vil udover hjemmesideproduktion (med en konkret aftager) bestå i planlægning og organisering af projektet samt gennemførelse af  brugertest.

 

Undersøgelse og strukturering

Webdesignhistorie

Mandag

06/feb

10-12

Teori 1

Projektintro og gruppedeling

Onsdag

08/feb

10-12

Praksis 1

Usability 1

Mandag

13/feb

10-12

Teori 2

Projektstyring

Onsdag

15/feb

10-12

Praksis 2

Usability 2

Mandag

20/feb

10-12

Teori 3

Mågrupper

Onsdag

22/feb

10-12

Praksis 3

Dreamweaver

Mandag

27/feb

10-12

Praksis 4

E-branding

Onsdag

01/mar

10-12

Teori 4

Tilrettelæggelse og udformning

 

 

Dreamweaver 1

Mandag

06/mar

10-12

Praksis 5

Usability 3 

Onsdag

08/mar

10-12

Teori 5

Dreamweaver 2

Mandag

13/mar

10-12

Praksis 6

Alternativ søgning

Onsdag

15/mar

Hele dagen

Teori 6

Opsamling

Mandag

20/mar

10-12

Praksis 7

Æstetik: excentrisme 

Onsdag

22/mar

10-12

Teori 7

Æstetik: det sublime

Mandag

27/mar

10-12

Teori 8

Dreamweaver 3

Onsdag

29/mar

10-12

Praksis 8

Brugertest og evaluering  

Dreamweaver 4

Mandag

03/apr

10-12

Praksis 9

Brugertest v. Anker Hjelms 

Onsdag

05/apr

10-12

Teori 9

 Narrativitet 

Onsdag

19/apr

10-12

Teori 10

Supervision

Mandag

24/apr

10-12

Praksis 10

Vejledning/evaluering af brugertest 

Onsdag

26/apr

10-12

teori 11

 Analyse efterfulgt af REALstAGE fremvisning i balletsalen 

Onsdag

03/maj

10-13.30

Teori 12

Afsluttende fremvisning og diskussion 

Mandag

08/maj

9-13

Praksis 11+12

 

mandag den 6. februar

Introduktion og webdesignhistorie: Fokus på webdesign som designproces - arkivering og genrebetegnelser - noter - timeline
Litteratur: Curt Cloninger: Fresh styles for Web designers eye candy from the underground - Ida Engholm: Digital design history and the registration of web development www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/1023_IEN.doc

 

mandag den 13. februar

Usability, afsender og modtager: Introduktion til Lisbeth Thorlacius' analysemodel og fokus på usability - noter
Litteratur:
Lisbeth Thorlacius: Visuel kommunikation på websites, kapitel 2 og 3 - Jacob Nielsen: Godt webdesign, kapitel 2 - Rolf Molich: Brugervenligt webdesign, kapitel 2

 

mandag den 20. februar

Usability, medie, produkt, kontekst og kode: Introduktion til Lisbeth Thorlacius' analysemodel og fokus på usability - noter
Litteratur:
Lisbeth Thorlacius: Visuel kommunikation på websites, kapitel 5 – Charles Kostelnick and Michael Hassett: Shaping Information. The Rhetoric of Visual Conventions, kap 1 – Albert N. Badre: Shaping Web Usability, kap 11

  

onsdag den 1. marts

E-branding: Hvad er branding, hvordan brander man til nettet, kan man antibrande som brand og hvordan bliver man nr. 1 på google? - noter
Litteratur: Morten Bach Jensen og Louise Harder Fisher: e-branding, pp 43-78 – Erik Bork & Jesper Mäkelä-Dichmann: Bliv nr. 1 på Google, kap 5 - Naomi Klein: Intet Logo, kap 12

Onsdag den 8. marts

Usability, Opsamling: Analyse af fire hjemmesider med brug dels af Lisbeth Thorlacius' model og dels ved hjælp af en række spørgsmål der knytter sig til det hidtil gennemgåede stof - spørgsmål
Hjemmesider: www.hollandhouse.dk, www.kaleidoskop.dk, www.hotelproforma.dk, www.kanonhallen.dk

Onsdag den 15. marts

Alternativ søgning: Vi mødes klokken 10 i A-huset, Islands Brygge 81-83, 2300 København S, hvor Christian Vind kommer og har pseudonummerologiskarkæologiske kuverter med til alle.
Frokost og samling klokken 13.
Udflugt til Galleri Tom Christoffersen klokken 14, hvor Vind vil give særlig omvisning på sin udstilling.

Onsdag den 22. marts

Æstetik, excentrisme: Webdesignets holdepunkt og sikkerhed i usability kan sammenlignes med renæssancens holdepunkt og sikkerhed i geometrien. Geometri er en koncentrisk formel for kunsten og arkitekturen såvel som videnskaben. Men ligesom renæssancens geometri er uholdbar i længden og havde en tendens til at sætte begrænsninger, sætter usability begrænsninger. Fokus i denne undervisningsgang er det excentriske som udgangspunkt for at bryde med webdesignets geometri - usability. "Eccentricity is not, as dull people would have us believe, a form of madness. It is often a kind of innocent pride, and the man of genius and the aristocrat are frequently regarded as eccentrics because genius and aristocrat are entirely unafraid of and uninfluenced by the opinions and vagaries of the crowd." - noter
Litteratur:
Robert Harbison: Eccentric Spaces, kapitel 8 - Youtkevich, Sergei, Leonid Trauberg, Georgii Kryzhitskii and Grigorii Kozintsev: ECCENTRIC MANIFESTO. With an Introduction by Marek Pytel - Bjørn Laursen: Omverdensoplevelse, kropsbrug, billedsprog og digitalt design i Simon Heilesen (red): Det digitale nærvær

Mandag den 27. marts

Æstetik, det sublime: Begrebsparret det sublime og det skønne har op gennem det 19. og 20. århundrede spillet en stor rolle for forståelsen af kunst og litteratur - og har stadig en betydning. Det sublime er det, der bringer subjektet ud af fatning. Det er noget, der undslipper vores begreber og fylder os med undren, rædsel og/eller ærefrygt. I modsætning til det skønne som bringer os i kontemplativ og meditativ ro, virker det sublime sindsoprivende, som noget, der udløser chok eller lammelse og er altså udenfor vores begreber, sanser eller følelser.
Litteratur: Martin Jay: Downcast Eyes, kapitel 10 - Jeremy Gilbert-Rolfe: Beauty and the Contemporary Sublime, kapitel 6 - Bill Beckley (ed): Sticky Sublime, kapitel 2

Onsdag den 5. april

Gæsteforelæsning: Anker Helms Jørgensen fortæller om Brugertest og tænke-højt-metoden. En metode der går ud på, at de testpersoner der er udvalgt til at teste ens site uundervejs 'tænker højt' og en testleder er til stede og noterer hvad der sker. Fordelen er at man får de umiddelbare reaktioner med og ikke kun et reflekteret sammendrag efter testen
Litteratur: Jørgensen, Anker Helms: Thinking-Aloud in User Interface Design: A Method promoting Cognitive Ergonomics. Ergonomics, vol. 33, no. 4 1990, pp 501-507 - Molich, Rolf: Brugervenligt webdesign. Teknisk Forlag 2000, kap. 11, pp 122-149.

Onsdag den 19. april

Narrativitet: Narrative strukturer har som så meget andet ændret sig i takt med computerens udbredelse. I denne undervisningsgang vil fokus være fortælleformer på nettet, både som den personlige/selvbiografiske fortælling, den fiktive fortælling og den fortælling der kan understøtte brands.
Litteratur: Myrthu, Bjarke: Den digitale fortæller. Multimedie som oplevelse, kapitel 3 - Jensen, Top-Jensen, Lemée, Nielsen og Hansen: Godnethistorier. Sådan bruger du storytelling på nettet, kapitlet Fortællinger på tværs af medierne - Hansen, Mark B. N.: New Philosophy for New Media, kapitel 7 - Murray, Janet H.: Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace, kapitel 6

Onsdag den 26. april

Vejledning og evaluering af brugertest: Inden denne undervisningsgang skal alle fire grupper videreformidle projektbeskrivelse, projektplan, designforslag og evt. url til Anker Helms Jørgensen der kommer tilbage og vejleder og evaluerer den forberedelse til tænke-højt-brugertest som I ligeledes skal have forberedt til denne dag.