digital kunst og æstetik

***
Overbygningskursus ved kunsthistorie * undervisere: Anders Granum Aagaard og Hanne-Louise Johannesen * Forår 2007 * mandage 13-17 * Lokale 21.0.47

Uge
timer
teori
praksis
1
4
fotografi
-
2
4
-
photoshop
3
4
-
photoshop
4
4
kunst på nettet
-
5
2+2
netkunst
spørgetimer
6
2+2
netkunst
Photoshopprojekt
7
4
webdesign
-
8
4
-
dreamweaver
9
4
-
dreamweaver
10
4
performativ kunst
-
11
2+2
digital installation
spørgetimer
12
2+2
digitale fiktioner
Dreamweaverprojekt
--

1 - 05.02.2007 - Fotografi

Den fotografiske virkelighed, med vægt på den post-fotografiske æra som brud eller blot som videreførelse af en række tiltag der har været behandlet siden fotografiets opståen. Hvilke konsekvenser har det digitale fotografi for kunst og æstetik?

Forelæsningsnoter

Litteratur: Barthes, Roland: (mytologier + lyse kammer) *** Sontag, Susan: Om fotografi *** Thomas, David: From the Photograph to Postphotographic Practice *** Lister, Martin: The Photographic Image in Digital Culture *** Bertelsen, Lars Kiel: Fotografiets grå mytologi

 

2 –12.02.2007 - Photoshop

Praktisk indføring i billedbehandlingsprogrammet Photoshop

 

3 – 19.02.2007 -Photoshop

Praktisk indføring i billedbehandlingsprogrammet Photoshop og hjælp til projekt

 

4 – 26.02.2007 -Kunst på nettet

Computerens indgriben i kunstverdenen er vidtrækkende, og udmønter sig på forskellig vis: Computerkunst hvor computeren indgår som et element i et fysisk manifesteret værk, kunst på Nettet der betegner elektroniske repræsentationer af fysisk manifesterede værker og endelig netkunst hvilket er kunst der kun lever i kraft af Internettets tilstedeværelse og som spiller med på dette flygtige medies præmisser. Denne undervisningsgang fokuserer på kunstens repræsentationer på nettet.

Forelæsningsnoter

Litteratur: Paul, Christiane: Digital Art *** Grau, Oliver: Virtual Art *** Pold, Søren: Genrer i digital kunst http://imv.au.dk/~cua/center/indholdssider/nyhedsarkiv/Dokumenter/arbejdspapirer/pold.pdf

 

5 – 05.03.2007 -Netkunst (database og software) + spørgetime

Denne undervisningsgang fokuserer på Internettets repræsentation og påvirkninger i kunsten gennem fokus på databaser og software.

Forelæsningsnoter 

Litteratur: Manovich, Lev: Making Art of Databases *** Qvortrup, Lars: Det gode digitale kunstværk

 

6 –12.03.2007 - Netkunst (kommunikation + identitet) + fremlæggelse af photoshop-projekt

Denne undervisningsgang fokuserer på Internettets repræsentation og påvirkninger i kunsten gennem fokus på forskellige kommunikationsformer.

Forelæsningsnoter 

Litteratur: Bell, David: Cybercultures pp. 137-162 *** Turkle, Sherry: Life on Screen pp. 210-232 *** Hayles, Kathrine: How We Bacame Posthuman *** Haraway, Donna: A Cyborg Manifesto http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html

 

7 - 19.03.2007 -Webdesign

Introduktion til usability foruden en kritik af usability via æstetik, kreativitet og excentrisme. Webdesignets holdepunkt og sikkerhed i usability kan sammenlignes med renæssancens holdepunkt og sikkerhed i geometrien. Geometri er en koncentrisk formel for kunsten og arkitekturen såvel som videnskaben. Men ligesom renæssancens geometri er uholdbar i længden og havde en tendens til at sætte begrænsninger, sætter usability begrænsninger.

Forelæsningsnoter

Litteratur: Thorlacius, Lisbeth: Visuel kommunikation på Websites pp. 103-138 *** Nielsen, Jacob: Godt webdesign pp. 15-22 *** Engholm, Ida & Klastrup, Lisbeth (red): Digitale verdner pp. 57-77 *** Jensen, Jens F. (red): Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier pp. 199-214

 

8 – 16.04.2007 -Dreamweaver

Praktisk indføring i billedbehandlingsprogrammet dreamweaver

 

9 – 23.04.2007 -Dreamweaver

Praktisk indføring i billedbehandlingsprogrammet dreamweaver og hjælp til projekt

 

10 –30.04.2007 -Avatarkunst

Virtuelt møde i SecondLife med Søren Holmberg fra Kunsthallen Brandts

 

 

11 – 07.05.2007 -Performativ digital kunst og digital installation + spørgetime

What is new about new media? Denne undervisningsgang har fokus på den aktive deltagelse og kroppen som rammesætter. At bestemme hvilken form en digital ’rendering’ skal have er ikke længer et spørgsmål om forskelle i medie (som mest af alt er forskelle i overflader). Når mediet mister sin materielle specificitet overtager kroppen den prominente position som selekterende processor af information. Med udgangspunkt i det performative fokuseres der i denne undervisningsgang på installationskunst hvor computermediet er en afgørende faktor og hvor de enkelte værker får form og/eller indhold ’leveret’ af et digitalt fokus.

Litteratur: Hansen, Mark B. N.: New Philosophy for New Media *** Ryan, Marie-Laure: Narrative Across Media *** Bolt, Barbara: Art Beyond Representation

12 –14.05.2007 - digitale  fiktioner + fremlæggelse af Dreamweaver-projekt

Computermediet har fra starten fostret en række fantasier og forestillinger. Denne undervisningsgang forfølger en række kunstneriske fiktioner hvor især Internettet/cyberspace danner ramme for det univers værkerne udspiller sig i.

 

Litteratur: Grau, Oliver: Virtual Art *** Wertheim, Margaret: The Pearly Gates of Cyberspace