+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

<

Usynlige byer

En by starter langsomt og under modstand. Besværligt og gradvist forskydes klynger af huse til periferi til forstæder til by til centrum. Med en klar forventning om intensivering af liv og atmosfære. Men byerne starter måske snarere midt imellem hinanden, for imellem byerne vækkes deres interesse for hinanden og de fortaber sig i overvejelser over andre byer.

Byernes usynligheder var omdrejningspunkt for et tværfagligt overbygningskursus på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet i efteråret 2005.Byernes usynligheder i form af forestillinger om intakte byer der lever op til de ideologier, der ligger til grund for en arkitekts frembringelser, eller dele af en by der kan fornemmes men ikke ses fordi man ikke kender byens sprog eller fordi det ikke vil indfanges.

Se kursets hjemmeside her, med lektionsplan, billeder, litteratur og forelæsningsnoter.

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk