+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Usynlige byer

Det der styrer fortællingen er ikke stemmen; det er øret. (Italo Calvino: Usynlige byer)

Jeg er Mag.Art. i kunsthistorie.

Primære interesseområder er arkitektur, design, urbanitet, territorialitet, virtualitet, performativitet, online identiteter og forholdet mellem menneske og teknologi.

Interessen for digitale medier opstod som følge af et fokus på samtidsarkitektektur og siden har interessen bredt sig til det digitale i bredere henseende.

Medstifter af designbureauet diffus.dk, som er en interdisciplinær organisation, der arbejder med en kombineret teoretisk og praktisk tilgang til design, kunst, arkitektur og new media.

Projektdeltager på projektet Cafe Pantopia - et meget anderledes kommunikationsprojekt, der sigter mod at skabe et både socialt og professionelt mødested på tværs af Nuuk, Reykjavik, Thorshavn og København via internetbaserede teknologier.

Tidligere ansat som ekstern lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, afdeling for Visuel Kultur. Visuel Kultur blev etableret som selvstændig overbygning i 2002 og jeg har været med i opbygningen og har undervist i digitale medier fra begyndelsen.

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk