+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

<

Konceptudvikling og visuel formidling

Kurset er blevet udbudt på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns uUniversitet og blev udviklet i samarbejde med kunstner Lisa Rosenmeier.

Kurset havde til formål at give de studerende kompetencer indenfor konceptudvikling fra ide til færdig beskrivelse. Både teoretisk og praktisk blev emner som storytelling, branding, nostalgi, utopi og humor behandlet og målet var at de studerende skulle ende op med et færdigbeskrevet projekt. Vi tog udgangspunkt i planerne for skabelsen af et musiktorv ved Amager Kulturpunkt og den daværende leder af projektet deltog i dele af kurset og fortælte om planer, borgerinddragelse og politiske beslutninger.

Se kursets hjemmeside med lektionsplan, litteratur og forelæsningsnoter.

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk