+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Når kunsten...

En søgning på google efter ordrækkefølgen "når kunsten" gav et underfundigt og overraskende fyldigt resultat. Alle citater er fra søgningen, få er tilrettet fra gammelt dansk sprog og ca. en 1/5 er oversat fra norsk.

Kan google give svar på hvad der sker?

når kunsten løbende udvikler nye praksisformer

når kunsten og erhvervslivet fusionerer

når kunsten rører en drengedrøm

når kunsten opfattes som diskurs

når kunsten ikke opfører sig som kunst

når kunsten kan blive købt

når kunsten er blevet intellektualiseret

når kunsten skal op, så bliver resultatet bedst

når kunsten er en hjertesag

når kunsten vækker til modsigelse

når kunsten udnytter historien

når kunsten bruger mennesket

når kunsten må tilpasses aldersgruppen

når kunsten i samtlige fire parker ferniseres

når kunsten bliver samtidskunst

når kunsten rykker ud af dens gængse ramme

når kunsten bliver funktionel

når kunsten (også) påføres en hermeneutisk identitet

når kunsten påvirker

når kunsten ikke længere lader sig definere

når kunsten indtræder i nye medier

når kunsten bliver livsbekræftende

når kunsten skal debatteres

når kunsten er ude i dagligdagen

når kunsten tabes på vikarjobbet

når kunsten strammer ballerne

når kunsten er allermest dybdeborende

når kunsten er vellykket

når kunsten kommer under huden

når kunsten definerer sig som sammensmeltningen mellem to væsener

når kunsten er fjernet

når kunsten skifter hænder.

når kunsten åbner mig sit store rige

når kunsten ellers bevæger sig

når kunsten sættes i centrum

når kunsten møder sporten

når kunsten bliver offentligt støttet

når kunsten træder ind i selvkritikkens stadium

når kunsten deltager i produktionen

når kunsten er hængt op

når kunsten ikke længere kan

når kunsten sender sådanne uklare meldinger

når kunsten griber efter virkeligheden

når kunsten er dogmatisk

når kunsten er optaget

når kunsten er noget værd

når kunsten vil være Det Hele

når kunsten i byrummet anvender forbrugsvarernes tegn

når kunsten er på plads

når kunsten engang kommer tilbage

når kunsten bliver virkelig

når kunsten stod på spil

når kunsten i hjemmet skal fornyes

når kunsten blev til begreb

når kunsten ikke længere er baseret i ritualet

når kunsten flyttes

når kunsten bruger journalistikkens arbejdsmetoder

når kunsten som aktivitet i dag benytter sig af blandformer

når kunsten bliver relationel

når kunsten og arkitekturen arbejder sammen

når kunsten skal identificere sig

når kunsten får nogle sociale berøringsflader

når kunsten ser helt bort

når kunsten er ude i knust glas

når Kunsten af naturen ej fik næring

når kunsten ikke skænker

når kunsten skal bringes ind

når kunsten er delt over

når kunsten slår sig op

når kunsten på linje med samfundet mister dynamikken fra revolutionen

når kunsten bestrider rammene

når kunsten bliver indbringende

når kunsten præges af vilje

når kunsten formår at give et vink

når kunsten skal udstilles

når kunsten giver mere plads i hovedet

når kunsten er blevet et felt

når kunsten selv ikke vil reddes

når kunsten griber og bevæger os

når kunsten har virkelighedsgengivelse som ideal

når kunsten udtrykker sig gennem objekter

når kunsten på den måde går op

når kunsten er i fokus

når kunsten er unyttig

når kunsten bliver dyrere

når kunsten ikke falder i smag

når kunsten provokerer

når kunsten har førsteprioritet

når kunsten bearbejder samfundstraumer

når kunsten negerer

når kunsten intervenerer

når kunsten bliver opfattet og vurderet

når kunsten taler til os

når kunsten leger med teknologien

når kunsten nu fik et præg af kommercialisering

når kunsten ikke passer ind

når kunsten går i blodet

når kunsten og mennesket bliver en vare

når kunsten tager på oplevelse

når kunsten bevæger sig

når kunsten befinder sig i denne autonome position

når kunsten var forbudt i Europa

når kunsten er at se skønheden omkring dig

når kunsten river i næsen

når kunsten er tvetydig

når kunsten bliver en del af et landskab

når kunsten fremstiller

når kunsten forsøger at imitere virkeligheden

når kunsten forfører medierne

når kunsten også er repræsenteret

når kunsten forandrer vores optik

når kunsten yderligere afviser at tage hensyn

når kunsten bliver et produkt af forstanden

når kunsten nedværdiges

når kunsten fanger

når kunsten selv fremstår som kritik

når kunsten bringes ind i billedet

når kunsten træder ind

når kunsten på den måde går op i lutter pænhed

når kunsten i den grad taler det omkringliggende efter munden

når kunsten og kulturen formår at udfordre vante forestillinger

når kunsten er skilt ud fra magtstrukturerne

når kunsten gerne må indføre eksempler

når kunsten bare kommunikerer med nogle få

når kunsten fungerer midlertidigt

når kunsten tager rollen

når kunsten møder Google

når kunsten, religionen og videnskaben ofte strides

når kunsten agerer uden

når kunsten stræber

når kunsten tager ytringsfriheden alvorligt

når kunsten forsvinder

når kunsten af forskellige årsager skaber rædsel

når kunsten bliver norm

når kunsten skildrer smukke motiver

når kunsten når folk

når kunsten skal bringes ind i byggeriet

når kunsten inddrages i spillet

når kunsten går fra galleri til hjem

når kunsten øves fuldendt

når kunsten bliver hvidglødende

når kunsten går ind på kommercialismens vilkår

når kunsten ændres

når kunsten er iklædt chador

når kunsten skal redde religionernes kerne

når kunsten er en engangsforekomst

når kunsten bliver original

når kunsten falder af igen

når kunsten infiltrerer byen

når kunsten placeres og udformes i byen

når kunsten ødelægger kunstneren

når kunsten og den gode smag var i fare

når kunsten planter roser

når kunsten stiger falder tiøren

når kunsten krænkes

når kunsten skal turde noget

når kunsten tager på oplevelse i virkeligheden

når kunsten springer ud

når kunsten korrumperer

når kunsten skabes til institutionen

når kunsten betragtes i lys

når kunsten indgår som en del af en idé

når kunsten skal repræsentere nirvana

når kunsten fik en harmonisk, enkel og klar form

når kunsten bliver kontekstafhængig

når kunsten rykker

når kunsten har skulle tjene andre end sig selv

når kunsten ejes af observatøren

når kunsten i større grad blev systematiseret

når kunsten følger økonomiens nedgang

når kunsten placeres i byens rum

når kunsten undersøger feltet

når kunsten har en uhørt høj pris

når kunsten bliver terapi

når kunsten populariseres

når kunsten fremlægges

når kunsten imiterer litteraturen

når kunsten har mistet evnen til præcist at kommunikere en sandhed

når kunsten træffer dem

når kunsten betyder alt

når kunsten er godt fordelt i landskabet

når kunsten kommer publikum i møde

når kunsten er bedst

når kunsten bliver mere optaget af teoretiseringer

når kunsten ikke behøver at tilpasse sig

når kunsten kender kroppen

når kunsten ser ondskaben i øjnene

når kunsten er udtryk for en helt særlig nødvendighed

når kunsten er et videnskabsfelt

når kunsten løses fra aftaler

når kunsten murer sig inde

når kunsten involverer interaktive elementer

når kunsten lægger beslag på ressourcerne

når kunsten opleves i scenerummet

når kunsten har banet en vej for mig

når kunsten prøver at tematisere

når kunsten gør brug af mediet

når kunsten og kulturen bliver frisat

når kunsten bare refererer til sig selv

når kunsten ikke slog til

når kunsten og maleriet er erklæret dødt

når kunsten igen kan være både underholdende og interessant

når kunsten tilbyder mig en anden virkelighed

når kunsten kan styrke virksomhedens identitet

når kunsten finder vejen tilbage

når kunsten hjælper

når kunsten kommer først

når kunsten er påtrængende

når kunsten forsøger at bløde

når kunsten går ud over andre

når kunsten handler om dig

når kunsten forlader det dekorative

når kunsten finder sit sted

når kunsten lykkedes

når kunsten stirrer på betragteren

når kunsten er sand

når kunsten kommer ud i anden runde

når kunsten lytter og Naturen tier

når kunsten forbydes

når kunsten forlader sine historiske græsgange

når kunsten handler om uløselige vanskeligheder

når kunsten bliver politisk korrekt

når kunsten udtrykker kunstnerens væsen

når kunsten står på arbejdets plads

når kunsten er vild og voldsom

når kunsten er solgt

når kunsten er en del af facaden

når kunsten bearbejder

når kunsten ikke var eksplicit politisk

når kunsten og naturen går i ét

når kunsten er den overskredne gentagelse

når kunsten hopper ud af lærredet

når kunsten bliver til ren stimulering

når kunsten bliver trivialiseret

når kunsten er overalt

når kunsten får retning

når kunsten har en tro

når kunsten befatter sig

når kunsten bryder grænser til din ven

når kunsten reproducerer ulighed

når kunsten taler Latin

når kunsten skal nydes

når kunsten taler

når kunsten ikke er økonomisk selvbærende

når kunsten kom til at spille en stor rolle

når kunsten insisterer på den nationale egenart

når kunsten eller dens udøvere stod til tælling

når kunsten afkodes og vurderes

når kunsten reagerer mod følelsesudtrykket

når kunsten formidles

når kunsten tager over

når kunsten ligner virkeligheden

når kunsten møder brugeren

når kunsten bliver markedstilpasset

når kunsten er lånt ud

når kunsten overskrider det fysiske

når kunsten kommer ind i hjemmet

når kunsten skal fortolke livet

når kunsten spiller på kønnet

når kunsten gav sig

når kunsten ikke længere vil influere på samfundet

når kunsten først blev bekendt

når kunsten handler om noget andet end sig selv

når kunsten i sig selv er så anarkistisk

når kunsten udføres for øjnene af dig

når kunsten holder op med at bruge abstraktion

når kunsten møder stedet

når kunsten er god

når kunsten, bygningsværket og landskabet forener sig

når kunsten er færdig

når kunsten bliver et spil

når kunsten udstilles på et museum

når kunsten bliver en privat passion

når kunsten bliver købt

når kunsten lukkes inden for murene

når kunsten virker i det ubevidste

når kunsten skygger for historien

når kunsten bringes ud af den forudsigelige hvide kube

når kunsten begyndte at kede

når kunsten invaderer

når kunsten manifesterer sig i det ydre

når kunsten er øjenåbnende

når kunsten kaster glans over direktøren

når kunsten slår til

når kunsten stiger

når kunsten kan føle

når kunsten møder historien

når kunsten er god nok

når kunsten møder kapitalkræfterne

når kunsten i det moderne Frankrig er naiv

når kunsten imiterer livet

når kunsten glemmer sin oprindelse

når kunsten "blender" disse offentlige rum

når kunsten kommunikerer

når kunsten unddrager sig almindelige krav til anstændighed

når kunsten bliver til med det formål at brande noget andet

når kunsten bryder på tværs

når kunsten bliver fremmed for folket

når kunsten bliver sekulariseret

når kunsten ikke genkendes

når kunsten skal op

når kunsten skal være tilpasset helseinstitutionens funktion

når kunsten bliver politisk agent

når kunsten da efterhånden har forladt og glemt

når kunsten bliver livet om at gøre

når kunsten bryder gennem gadebilledet

når kunsten er specielt vakker

når kunsten ikke kan integreres

når kunsten får til opgave at løse fremstillingsproblemet

når kunsten som værdinorm er så udvandet

når kunsten om lidt er på plads

når kunsten er i virkeligheden

når kunsten bygger bro

når kunsten ikke længere forliges

når kunsten har anerkendt den abstrakte følelses ufejlbarhed

når kunsten på den måde går i dialog

når kunsten bliver slukket af tankens appetit

når kunsten rykker i cyberspace

når kunsten bliver relationel og interaktiv

når kunsten ændrer verden

når kunsten overtager metoderne

når kunsten tilfører min verden noget

når kunsten gør ondt i virkeligheden

når kunsten bliver bestemt af erhvervslivet

når kunsten udstiller forskellige dyr

når kunsten kommer ind i forsamlingen

når kunsten sættes på scene

når kunsten skal levendegøre sig

når kunsten smitter

når kunsten kaldes søbel

når kunsten gøres unyttig

når kunsten bliver styret for meget

når kunsten kommer i konflikt

når kunsten er der

når kunsten møder virkeligheden

når kunsten i sig selv er skøn

når kunsten kun bliver udstillet

når kunsten benytter sig af andre medier

når kunsten har løbet linen ud

når kunsten er rettet mod børn

når kunsten pludselig falder ned fra væggen

når kunsten taler til os med sit sprog

når kunsten og livet lægges sammen

når kunsten træder ind som objekt

når kunsten kalder på ham

når kunsten gøres til investeringsobjekter

når kunsten i det udvidede felt indtager stadig nye områder

når kunsten er købt ind

når kunsten selv forsøger at unddrage sig

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk