+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

**

En fantastisk fortælling

**

En fantastisk fortælling handler om historiefortælleren og historiefortællesituationen. Karen Blixen iscenesætter fortælleren gennem hele hendes forfatterskab og især i Syv fantastiske fortællinger tematiseres fortællesituationens kompleksitet. Fortælleren der med sin historie tryllebinder og forfærder og fortælleren der kender til sider af livet der gør vedkommende i stand til at samle livets store spørgsmål i en enkelt fortælling, er omdrejningspunkt for Karen Blixen såvel som denne udstilling.

En fantastisk fortælling er en udforskning af Karen Blixen som fortæller og hendes udforskning af identiteter, masker og betydningslag.

Udstillingen består af en bog med blanke sider og fremstår således ubeskrevet. Når du som publikum træder ind i rummet vækkes historiefortællingen til live og når du bladrer i bogen slipper du sandheden, alvoren og fiktionen løs.

En fantastisk fortælling er en fortælling der er målrettet dig som læser, beskuer og tilhører. Du får fortalt din egen version gennem ord, grafik, stemning og lyd.

*

*

*

En fantastisk fortælling handler om kærlighedens dobbelthed. Om smerten ved at elske det uopnåelige – at være forelsket i sin egen forelskelse og om tvivlen, rusen og galskaben i forelskelsen. Den handler også om maskeraden – om at tilsløre, forføre og lade sig forføre og forblinde. Historien veksler mellem at være en tragedie hvor håbet trods alt er til stede og en magisk, dragende og fantastisk fortælling, hvor tragedien ligger som underlægningsmusik, og af og til tager over og får en fremtrædende rolle. 

Som publikum er det dig der får historien til at træde frem. Som i enhver anden fortællesituation, opstår situationen først når en tilhører beder om at få en historie fortalt. Ved at bladre i bogen aktiveres de forskellige temaer en fantastisk fortælling indeholder og ved at udforske bogen sider med dine hænder vil historien udvikle sig.

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk