+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

<

Webdesign som kreativ formidling

Kurset er blevet udbudt på Visuel Kultur og er udviklet i samarbejde med Anders Granum.

Gennem tæt samarbejde mellem teori og praksis gennemgik vi etablering af et websted som en proces. Den teoretiske og den praktiske tråd vævede sig ind i hinanden og resulterede i udarbejdelse af et gruppebaseret projekt.

Teorien var en blanding af traditionel æstetikteori og metodeteori vedr. de praktiske elementer som fx. analyse, usability og interview. Den praktiske del bestod udover hjemmesideproduktion (med en konkret aftager) i planlægning og organisering af projektet samt gennemførelse af  brugertest.

Se kursets hjemmeside med lektionsplan, litteratur og forelæsningsnoter.

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk