+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

<

Digital visualitet

Forløbet har været udbudt på overbygningensuddannelsen Visuel Kultur på Københavns Universitet, hvor det i en årrække var et obligatorisk fag.

Ved en gentagelse vil målsætningen for forløbet fortsat være at give en praktisk indføring i digital billedbehandling, og samtidig en teoretisk, analytisk indsigt i en visualitet hvor digitale medier har en afgørende betydning. Vægten vil blive lagt på hvorledes den digitale teknologi influerer arbejdsprocesser, kreativitet og socialitet inden for billeddannelse, rumdannelse, kunst, arkitektur og design. Ved kombinationen af tekniske færdigheder og teoretisk kompetence søges en forståelse af de digitale mediers omfattende indflydelse på anvendelsen af visuelle fænomener i samtidskulturen.

En uddybende kursusbeskrivelse og forelæsningsnoter kan læses her.

Litteratur: Lev Manovich: The Language of New Media, Andrew Darley: Visual Digital Culture og Kathrine Hayles: How we became Posthuman

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk