+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

<

Cyborgrepræsentationer og arkitekturvisioner

Cyborgrepræsentationer
Begrebet cyborg blev oprindeligt udviklet indenfor rumforskning til at betegne sammenkoblingen mellem krop og maskine. Siden har maskinen ændret karakter fra at formfuldende gentagelsen og præcisionen til at mestre kompleksitet, variation og relationer. Dette bringer ideen om cyborgen, og dermed kroppen, dybere og dybere ind i en immateriel digital verden, hvor relationer til andre immaterialiteter danner grundlaget for eksistens. Koblingen til den mekaniske maskine afløses af koblingen til den netværks-baserede.

Cyborgen indskriver sig i en visuel historie, der kan betegnes som en del af menneskets evige søgen efter den perfekte krop. En søgen uden forløsning, der netop derfor vedvarende fostrer nye forestillinger om den komplette fejlfrie krop. Det er denne søgen, der fungerer som drivkraften i en idealiserende billedliggørelse af kroppen, som i dag manifesterer sig som en længsel efter kroppen uden begrænsning, uden forfald og uden rumlige og tidslige forankringer.

Arkitekturvisioner
Gennem en række film, med cyborg som protagonister undersøges relationen mellem cyborgen og de tilhørende arkitektoniske visioner, for dermed at undersøge hvilke forestillinger og frygtscenarier der kobler sig til forskellige tiders visioner for fremtidens livsformer og rammerne for disse.

Se her for en uddybende beskrivelse og noter omkring hver film med tilhørende teorier.

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk