+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + ideer + + +
+ + + projekter + + +
+ + + skriverier + + +
+ + + billeder + + +
+ + + inspiration + + +
+ + + om + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

<''

Byimplosioner

Byen og dens historiske repræsentationer: Urbane rums historie kan betragtes som magtinstrumenter: som elementer der legitimerer forskellige indgreb og mellemkomster og gør dem indlysende og naturlige. Ved at beskrive et urbant område som et ganske særlig sted med en ganske særlig tilknytning til en bestemt historie foreslås et symbolsk ’ejerskab’ tilknyttet en bestemt gruppe. Fokus på det urbane steds fortid influerer på nutiden, og kan anvendes som magtfaktor.

Hanne-Louise Johannesen +++ Mag.art. i kunsthistorie +++ hanne-louise@usynligebyer.dk